ViRALSTOP Med Liquid 1L

Opakowanie: Butelka
Pojemność: 1 L
Wskazania:

Roztwór do stosowania w stanie nierozcieńczonym, przeznaczony do odkażania skóry przed operacjami, punkcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, zabiegami kosmetycznymi. Produkt do profesjonalnego stosowania w obszarze medycznym, posiadający status biobójczego: szybkie i skuteczne działanie;
  • - gwarancja skutecznego odkażania, brak pozostałości na skórze, odtłuszczenie skóry, szybkie schnięcie preparatu;
  • - bezbarwny;
  • - skuteczność potwierdzona badaniami, spełnione normy PN-EN 13624; PN-EN 1500; PN-EN 13727;/li>
  • - numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym 2624/TP/2020


Dawkowanie: ezynfekcja rąk: Nanieść na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę odpowiednią ilość płynu potrzebną do zwilżenia całych dłoni (3 - 5ml), następnie wcierać produkt w dłonie przez 60 sek. Nie spłukiwać. Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami: roztwór preparatu nanieść przy pomocy sterylnego tamponu na skórę, rozprowadzić po powierzchni skóry, odczekać 1 minutę aż do wyschnięcia. Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą: partię skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać do wyschnięcia.

Skład: Substancje czynne: 46g/100g alkohol etylowy, 27g/100g alkohol izopropylowy Substancje dodatkowe: alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru   Wysoce łatwopalna ciecz i pary Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.