Opakowanie: Butelka trigger
Pojemność: 1 L
Wskazania:

Produkt służący do higienicznej dezynfekcji powierzchni oraz nieuszkodzonej i chorobowo niezmienionej skóry rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produkt do powszechnego stosowania oraz do stosowania w obszarze medycznym, posiadający status biobójczego:
  • - zalecany do sprzętu medycznego i kosmetycznego, poręczy, łóżek, foteli zabiegowych;
  • - wysoka redukcja ryzyka zakażenia;
  • - szybkie i skuteczne działanie;
  • - gwarancja skutecznego odkażania, szybkie schnięcie preparatu;
  • - bezbarwny;
  • - wydajny w użyciu;
  • - skuteczność potwierdzona badaniami, spełnione normy PN-EN 13624; PN-EN 1500; PN-EN 13727;
  • - numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym 2679/TP/2020


Dawkowanie: Dezynfekcja powierzchni: Dokładnie nanieść produkt na wyczyszczoną uprzednio powierzchnię. Poczekać do wyschnięcia. Dezynfekcja rąk: Nanieść na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę odpowiednią ilość płynu potrzebną do zwilżenia całych dłoni (3 - 5ml), następnie wcierać produkt w dłonie przez 60 sek. Nie spłukiwać. Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Skład: Substancje czynne: C2H5OH 70g/100g (alkohol etylowy) Substancje dodatkowe: zinc PCA, gliceryna, ekstrakt z lukrecji, zapach   Wysoce łatwopalna ciecz i pary Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.